Vid svetsning, plasmaskärning och metallbearbetning frigörs en stor mängd fina partiklar i luften. De kan skada din personal, utrustning och processkvalitet. Vi hjälper dig att avlägsna dessa partiklar från inomhusluften vilket bidrar till att hålla produktionseffektiviteten hög, uppvärmningskostnaderna låga och medarbetarna friska.

Fina partiklar innebär en stor risk för processkvaliteten och industriutrustningens livslängd. Många högteknologiska maskiner i produktionsanläggningar är extremt känsliga för partiklar och rök. Problem med utrustningen leder till dålig processkvalitet och produktionsavbrott.

För människor kan exponering för svetsrök leda till akuta och bestående hälsoproblem. De inkluderar svåra andningsbesvär, neurologiska och kognitiva symptom, samt cancer och andra hälsobesvär. Många svetsare känner till symptomen på “metallfrossa” som är en akut influensaliknande reaktion. Bland de många materialkombinationer som finns är metaller som innehåller krom, t.ex. rostfritt stål, särskilt farliga. När de svetsas frigörs sexvärt krom som är ett känt cancerframkallande ämne.

Industriell luftrening med traditionella fiberfilter är inte effektiv. Kvaliteten på den filtrerade luften kan sällan betecknas som god. Den måste därför ledas utomhus, vilket leder till kraftigt ökade uppvärmningskostnader.

Genano® 1000 luftrenare

Genano 1000-sortimentet har konstruerats för att uppfylla de höga kraven på industriell luftrening. Vi har bevisat goda resultat från svetsföretag och metallverkstäder.

Genano 1000 product image

Bild 1. Hur Genano 1000 luftrenare fungerar.

  1. Förorenad luft in
  2. Genano Technology avlägsnar alla partiklar oavsett storlek – utan filter
  3. Renad luft kan ledas tillbaka in i lokalen

Fördelar med industriell luftrening

Genano 1000 har flera stora fördelar jämfört med andra luftreningssystem.

Överlägsen reningseffektivitet. Unika, filterfria Genano Technology® kan avlägsna även mycket små partiklar, ner till nanonivå. Det innebär att vi kan erbjuda ultraren luft och fånga upp partiklar som är 100 gånger mindre jämfört med våra konkurrenter, vars system vanligtvis har en startprestanda på 0,3 μm.

Besparingar. Luft som renats med Genano 1000 är så ren att den kan återanvändas i anläggningen. Under den kalla tiden på året innebär det avsevärt lägre uppvärmningskostnader eftersom luften inte måste ledas utomhus efter att den sugits upp.
Genano 1000 skyddar även känslig utrustning vilket leder till hög produktionseffektivitet och kvalitet.

Hälsofördelar. Ren luft är en mycket viktig del av en hälsosam arbetsmiljö. Detta har i sin tur en positiv effekt på produktivitet, motivation och engagemang.

Företagets anseende och framgång. Vi anser att luftkvalitet är ett mycket viktigt inslag i skapandet av en arbetsmiljö som gynnar välbefinnande. Luftkvaliteten kan påverka företagets anseende och framgångar på flera sätt, till och med vid rekrytering. Topptalanger tenderar att föredra en modern, säker arbetsmiljö.

Modeller

Genano 1000 finns för närvarande med tre olika nivåer av luftreningskapacitet:

Det är möjligt att specialanpassa enheter. Kontakta oss för att få mer detaljerad teknisk information.

Installation

Enheterna kan enkelt installeras i produktionsanläggningar som fristående enheter. De renar och cirkulerar luften inuti byggnaden, oftast utan att integreras i VVS-systemet.

Lokala frånluftsfläktar används vanligtvis för att effektivt avlägsna luften från arbetsstationerna. De ansluter till den centrala enheten som leder tillbaka luften till anläggningen.

Den centrala enheten är ansluten till en vattenledning för automatisk rengöring. Sköljvattnet kan ledas till avloppssystemet eller samlas upp i en behållare.

Livscykelkostnader

Livscykel- och driftskostnader för Genano 1000-enheter är låga.

Energibesparingarna med industriell luftrening är avsevärda. Man behöver inte längre leda ut stora mängder luft ur byggnaden.

Våra enheter kräver nästan inget underhåll. De har ett inbyggt automatiskt rengöringssystem som regelbundet spolar bort smuts med vatten och rengöringsmedel.

Det innebär att reningskapaciteten alltid är på maximal nivå. Det finns inga filter där smuts kan ansamlas och blockera luftflödet, och inga utbytbara delar. Man behöver inte avbryta produktionen eller ägna arbetstid åt att byta ut delar.

Det finns inga rörliga delar i enheterna. Detta leder till förlängd livstid och tyst funktion.

Underhållstjänster

Vi erbjuder även underhållspaket för Genano 1000-installationer.

Alla högteknologiska installationer kräver en årligt återkommande service för att hållas på topp. Det gäller särskilt för de krävande förhållanden där Genano 1000 används.

Man kan välja mellan tre olika servicenivåer:

Kontakta oss för att få veta mer om underhåll.